Elk kind klimt op zijn manier en steeds een stukje verder.
Samen gaan we sport per sport naar boven.
Onze ladder staat verankerd in een prikkelende omgeving.
We klimmen naar de wereld van de toekomst.

Elk kind klimt op zijn manier en steeds een stukje hoger. Elk kind leert en evolueert op zijn/haar eigen tempo met zijn/haar eigen interesses. We geloven dat elk kind kan groeien en zien het als onze taak om hen hierin te begeleiden. Wij willen hieraan tegemoetkomen en hanteren waar mogelijk een gepersonaliseerde aanpak. Hiervoor vinden we het ook belangrijk dat een kind zich goed voelt op onze school.

 • We geven gedifferentieerd les volgens het viersporenbeleid. Dit wil zeggen dat we voor sommige leerlingen minder oefeningen aanbieden, hen meer tijd geven, hulpmiddelen aanbieden, … Daarnaast differentiëren we ook naar uitdaging toe, waar we sudoku’s, smartgames,taalraadsels, kangoeroewedstrijd, projectwerk, … aanbieden.
 • De leerlingen leren zichzelf inschatten.
 • We geven aangepast huiswerk waar nodig.

Samen gaan we sport per sport naar boven. Als leerkracht helpen we onze leerlingen en kleuters groeien. De betrokkenheid van ouders en andere externe partners is belangrijk om het leerproces van het kind te ondersteunen.

 • We organiseren regelmatig overleg met het zorgteam en externen (MDO, klassenraad).
 • De leerlingen hebben inspraak in hun eigen leerproces. Dit doen we aan de hand van kindcontacten en zelfreflecties.
 • Naast het regelmatig overleg, houden we ook contact via: informele gesprekken, (maand)rapporten, officiële oudergesprekken, oudercontacten, klasmail, nieuwsbrief, schoolagenda…
 • We richten oefengroepjes en niveaulezen in met hulp van ouders en grootouders.
 • We organiseren overbrugactiviteiten met de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, waarbij we een zachte overgang tussen de kleuterklas en de lagere school beogen.

Onze ladder staat verankerd in een prikkelende omgeving. We bieden een uitdagende omgeving aan, waardoor kinderen gestimuleerd worden tot leren. Hierbij houden we rekening met het kind in zijn geheel en niet louter met kennis.

 • We hebben leuke, interactieve speelplaatsen.
 • We beschikken over een ruim aanbod educatief materiaal.
 • We werken met levensechte contexten op het niveau van de leerling.
 • We werken regelmatig met chromebooks onder andere in hoekenwerk.
 • We beschikken over een uitgebreide bibliotheek en taalpunt.

We klimmen naar de wereld van de toekomst.. We ondersteunen onze leerlingen om uit te groeien tot zelfstandige wereldburgers zodat ze groeien naar zelfstandigheid in de wereld van vandaag en morgen.

 • We nemen deel aan de VERO-route, waarbij leerlingen uit het zesde leerjaar leren om veilig op stap te gaan in het verkeer.
 • We organiseren verschillende uitstappen zoals de kinderboerderij, toneelvoorstellingen, eersteklasconcerten, …
 • We onderbouwen inhouden aan de hand van bezoekjes buiten de school, bijvoorbeeld bij de dierenarts of een bezoek aan het bos.